Elzab Jota E - instalacja kasy fiskalnej

Rejestracja oraz instalacja kasy fiskalnej

Pierwsza kasa fiskalna – pierwsze wybory. Parametry, funkcje, wielkość, wydajność – cena. Wszystkie wymienione aspekty są istotne przy zakupie takiego urządzenia. Ale kasę nie wystarczy kupić i zacząć używać. A raczej – nie można jej tak po prostu zacząć używać. Do tego potrzebne jest przejście odpowiednich, obowiązkowych procedur, ustalonych przez Ministerstwo Finansów. Dopiero ich spełnienie gwarantuje zgodne z prawem prowadzenie sprzedaży.

Jak zarejestrować kasę fiskalną? Na czym polega instalacja wybranego przez nas urządzenia? Oto garść informacji i szczegółów.

Najpierw zgłoszenie przedinstalacyjne…

…które musimy złożyć, osobiście lub listownie, do naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego – nie później, niż jeden dzień przed terminem rozpoczęcia ewidencji obrotu z użyciem kasy fiskalnej! W takim zgłoszeniu powinny znaleźć się przede wszystkim następujące informacje:

  1. Imię i nazwisko lub nazwę podatnika
  2. NIP podatnika
  3. Planowaną liczbę kas oraz dokładne adresy miejsc ich instalacji
  4. Termin instalacji urządzeń fiskalnych

Bardzo ważnej jest, aby prawidłowo wypełnić dokument, gdyż od tego będzie zależeć nie tylko przebieg całego procesu instalacyjnego, ale również możliwość ubiegania się o zwrot części wydanej kwoty z tytułu zakupu pierwszej kasy fiskalnej!

Potem fiskalizacja…

…której, przede wszystkim, nie wykonamy sami. Może to zrobić jedynie uprawniony serwisant. Proces ten oznacza dokładnie przestawienie funkcjonowania pamięci fiskalnej z trybu szkoleniowego na tryb fiskalny. Musimy też pamiętać, że jest on jednorazowy i nieodwracalny, czyli od momentu jego zakończenia wszystkie zapisane na kasie transakcje oraz informacje będą ewidencjonowane, tworząc podstawę do określenia naszego obrotu i tego, czy odprowadzamy należne podatki. Ale to również chwila, z którą możemy zacząć wystawiać paragony. O przeprowadzonej fiskalizacji należy pisemnie powiadomić Urząd Skarbowy w ciągu 7 dni od zakończenia tego procesu – osobiście lub listownie (jeśli zdecydujemy się na drugi sposób, obowiązywać będzie data na stemplu pocztowym). Obowiązek ten dotyczy zarówno nas, jak i serwis odpowiedzialny za wykonanie tej czynności (zatem do US powinny wpłynąć dwa dokumenty).

Na zakończenie…

…w odpowiedzi na nasze zgłoszenie poinstalacyjne, powinniśmy w ciągu miesiąca otrzymać numer ewidencyjny, potwierdzający wprowadzenie naszej kasy fiskalnej do katalogu Urzędu Skarbowego. Naszym zadaniem jest umieszczenie tego numeru na obudowie urządzenia (w widocznym miejscu), za pomocą markera lub naklejki. Kiedy już to zrobimy, możemy ruszyć z naszą sprzedażą. Pamiętajmy tylko o obowiązkach podatnika korzystającego z kasy rejestrującej, takich jak wykonywanie raportów dobowych i miesięcznych, przechowywanie kopii wystawionych paragonów, posiadanie właściwie wypełnionej książki serwisowej lub przeprowadzanie obowiązkowych przeglądów serwisowych!

Źródło: www.pckf.pl

4 thoughts to “Rejestracja oraz instalacja kasy fiskalnej”

  1. dobry tekst, ja niestety musiałam spędzić troche czasu na rozeznaniu we wszystkich obowiązkach i procedurach, gdyż bardzo mi zależało na otrzymaniu tej ulgi. ale wszystko poszło pomyślnie, kasa zainstalowana i odebrałam część wydanej kwoty

  2. To do momentu fiskalizacji kasa chodzi w trybie szkoleniowym i można sobie na niej ćwiczyć, próbować i uczyć się??

  3. Tak, dlatego warto zakupić kasę wcześniej i jest ona w trybie szkoleniowym, żeby jeszcze przed fiskalizacją i nieodwracalnym zapisem danych móc na spokojnie posprawdzać sobie funkcje, poćwiczyć robienie transakcji itp

  4. przydatny wpis, wielkie dzięki 🙂 procedura okazała się nie taka straszna jak o niej nieraz mówią. no i ta ulga to fajna sprawa 🙂 pozdrowienia!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podaj właściwe rozwiązanie *