Novitus Mała Online - kasa rejestrująca

Co zmienia dodanie NIP-u nabywcy do treści paragonu fiskalnego?

Choć może wyglądać niepozornie, dla przedsiębiorcy ewidencjonującego obrót za pomocą urządzenia rejestrującego paragon fiskalny to niezmiernie ważny dokument. Jego charakter, zastosowanie, reguły wystawiania i wydawania tego wydruku, a nawet jego wzór są ściśle określone przez obowiązujące przepisy prawne. Choć faktem też jest, że na paragonie mogą się znaleźć dodatkowe elementy – np. Numer Identyfikacji Podatkowej klienta. W jakim celu umieszcza się go na wspomnianym wydruku? Kiedy obecność NIP-u nabywcy na paragonie okaże się koniecznością?

2 sytuacje wykorzystania paragonu z NIP-em nabywcy

Paragon fiskalny ma odgórnie, jasno określoną formę. Musi zawierać konkretne dane, znajdujące się we właściwych miejscach i w odpowiedniej kolejności. Niemniej, nawet tak ważny dokument, jak ten, pozwala na pewne konfiguracje, np. dodanie logo firmowego w nagłówku albo zdefiniowanej grafiki w stopce wydruku. Innym elementem, który możemy zawrzeć w treści paragonu – a konkretnie w jego części fiskalnej – jest NIP nabywcy. Ta informacja potrafi zadecydować o nowym znaczeniu lub zastosowaniu opisywanego dokumentu. Co to oznacza? Najlepiej przedstawić to na dwóch konkretnych przykładach.

Pierwszym z nich jest fakt, że paragon fiskalny – choć wciąż nim pozostaje – w pewnych sytuacjach może być traktowany jako uproszczona faktura VAT. W tym celu trzeba spełnić dwa warunki. Dokument musi w części fiskalnej zawierać NIP klienta. Ponadto, paragon nie może opiewać na kwotę wyższą niż 450 złotych (w przeliczeniu: więcej niż 100 euro). Drugi przykład dotyczy wystawiania faktury do paragonu. Zgodnie z aktualnymi przepisami (realnie funkcjonującymi od 1 stycznia 2020 roku, na mocy nowelizacji ustawy o VAT), można przeprowadzić taką operację wyłącznie wtedy, gdy na wspomnianym, fiskalnym dowodzie sprzedaży znajduje się NIP nabywcy.

NIP klienta na paragonie – możliwość czy przymus?

Kwestia obecności NIP-u nabywcy na paragonie może być postrzegana z różnych perspektyw. Generalnie nie ma przepisu mówiącego o tym, że każdy taki wydruk musi zawierać takie dane. Przedsiębiorca ma obowiązek umieścić NIP nabywcy na paragonie dopiero na wyraźną prośbę ze strony klienta. Ale… też nie zawsze. Jeśli np. urządzenie rejestrujące nie dysponuje takim rozwiązaniem, przedsiębiorca nie jest zobligowany do wykonania tej operacji. Natomiast, jak nietrudno się domyślić – niemożność odpowiedzi na takie oczekiwania nabywców potrafi skutkować utratą ich.

Dlaczego o tym mowa? Przedsiębiorcy, którzy zaopatrują się w nowe kasy i drukarki fiskalne, mogą być spokojni. Funkcja wydruku paragonu z NIP-em nabywcy jest już w nich standardem. Ale nie wszystkie starsze technologie sprzedaży oferowały to rozwiązanie, tymczasem – wciąż mogą pozostawać w użyciu. Jeśli przedsiębiorca nie spotyka się z dwoma wcześniej opisanymi przypadkami, może zwyczajnie nie potrzebować tej funkcji. Jeśli jednak zajdzie konieczność wystawienia faktury do paragonu – trzeba będzie zaopatrzyć się w urządzenie rejestrujące, które posiada opisywane rozwiązanie. W innym wypadku przeprowadzenie takiej operacji będzie oznaczało złamanie przepisów, co wiąże się z konkretnymi konsekwencjami. A mianowicie – nałożeniem dodatkowego zobowiązania podatkowego.

One thought to “Co zmienia dodanie NIP-u nabywcy do treści paragonu fiskalnego?”

  1. prawdę mówiąc…musiałem sprawdzić, czy moja kasa dysponuje taką funkcją 😛 inna rzecz, że jak dotąd nie była mi jeszcze potrzebna…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podaj właściwe rozwiązanie *