Nowe przepisy w sprawie przeglądów technicznych

Przeglądy techniczne – nowe przepisy po znowelizowaniu ustawy VAT

Dopilnowanie odpowiedniego terminu przeglądu technicznego kasy to jeden z najważniejszych obowiązków przedsiębiorcy, który korzysta z takiego urządzenia. Dlatego podatnicy powinni zdawać sobie sprawę z tego, że niedługo pojawią się nowe regulacje w tej kwestii. Co więcej, zmiany w przepisach będą również istotne z punktu widzenia firm, które są odpowiedzialne za serwisowanie kas fiskalnych.

Kiedy trzeba go zlecić i na czym polega?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 14 marca 2013 roku, podatnicy muszą zlecać przeglądy techniczne swoich kas fiskalnych nie rzadziej niż co 2 lata. Nie ma więc jednej konkretnej daty, która obowiązywałaby wszystkich przedsiębiorców. Z kolei sama kontrola urządzenia jest zawsze przeprowadzana przez serwisanta. Prawo fiskalne mówi również, że musi to być osoba, która posiada ważne uprawnienia (wydawane przez producenta lub importera).

Celem wykonania przeglądu technicznego jest zaś potwierdzenie, że kasa lub drukarka pozwala na prawidłowe rejestrowanie obrotu. Szczególnie istotne jest sprawdzenie poprawności naliczanych podatków oraz wystawianych dokumentów, m.in. paragonów fiskalnych. Technik sprawdza również stan obudowy kasy oraz np. działanie wyświetlaczy, akumulatora czy klawiatury. Ponadto, każdy przegląd powinien zostać potwierdzony wpisem do książki serwisowej urządzenia. Taka adnotacja jest umieszczana przez technika po wykonaniu usługi.

Kara za brak przeglądu

W przygotowywanej nowelizacji ustawy VAT, która ma wejść w życie 1 października 2018 roku, znajdziemy zapisy dotyczące przeglądów technicznych. Okazuje się, że w przyszłości za niedopilnowanie tego obowiązku podatnikowi będzie groziła kara finansowa w wysokości 300 zł. Grzywna tego typu ma być nakładana przez naczelnika Urzędu Skarbowego (właściwego dla danej działalności gospodarczej). Przedsiębiorcy będą zaś mieli 14 dni na jej zapłacenie – w formie przelewu na rachunek wskazany przez US.

A w jaki sposób urzędnicy będą sprawdzali, czy przegląd techniczny odbył się w odpowiednim terminie? W przypadku kas rejestrujących z kopią papierową i elektroniczną – na podstawie wspomnianej już wcześniej książki serwisowej urządzenia oraz znajdujących się w niej adnotacji. Natomiast modele online będą automatycznie przesyłały takie informacje do Centralnego Repozytorium Kas.

Obowiązek informowania o przeprowadzonych przeglądach

Ostatni projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług zakłada również wprowadzenie dodatkowego obowiązku dla firm, które zajmują się serwisowaniem urządzeń fiskalnych. Zgodnie z nowymi przepisami, podmioty zajmujące się świadczeniem takich usług będą musiały informować Urzędy Skarbowe o wykonanych przeglądach technicznych. Niemniej, obowiązek ten wystąpi jedynie w przypadku kas rejestrujących z elektroniczną lub papierową kopią paragonów. Co więcej, firmy serwisujące urządzenia fiskalne będą musiały przesyłać zawiadomienia o wykonanych przeglądach do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym przeprowadzono kontrole.

One thought to “Przeglądy techniczne – nowe przepisy po znowelizowaniu ustawy VAT”

  1. tym, którzy unikali przeglądów, nie radziłbym tego po wprowadzeniu fiskalizacji online. wszystko będzie wiadome od razu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podaj właściwe rozwiązanie *